KORIGOVANE RANG LISTE PO JAVNOM KONKURSU OD 08.06.2023

KORIGOVANE RANG LISTE

Objavljujemo KORIGOVANE rang liste kandidata za upražnjena radna mjesta po Javnom konkursu od 06.06.2023. Klikom na OTVORI ispod raspisane radne pozicije otvarate korigovani bodovnu-rang listu.

BHS

pozicija e)1

SPREMAČICA

pozicija a)13

ISLAMSKA VJERONAUKA

pozicija a)9

KULTURA ŽIVLJENJA

pozicija a)4

TZO

pozicija d)1

SPREMAČICA

pozicija a)12

TEHNIČKA KULTURA

pozicija a)8

RAZREDNA NASTAVA 1

pozicija a)1

GEOGRAFIJA

pozicija c)1

TZO

pozicija a)10

HEMIJA

pozicija a)7

RAZREDNA NASTAVA 2

pozicija a)2

Pogledajte izvorne objave:

JAVNI KONKURS
– RANG LISTE

Scroll to Top